Hitta ett T-Märkt
tvätteri nära dig!

ANLITA ALLTID ETT AUKTORISERAT TVÄTTERI

Det intelligenta valet för dig och vår miljö.

Anlita alltid ett tvätteri som bär Tvätteriförbundets T-märke – en kvalitetsmärkning som endast får lov att användas av auktoriserade tvätterier.

Märkningen innebär att tvätteriet uppfyller Sveriges Tvätteriförbunds krav på yrkesmässig kunskap, effektivt resursutnyttjande och miljöhänsyn.

NÄRA DIG
Hittade inga specificerade tjänster
0
daisy

GODA ANLEDNINGAR TILL KEMTVÄTT

EN MODERN, MILJÖVÄNLIG OCH ANSVARSFULL METOD FÖR ATT FÅ TEXTILIER ATT LEVA LÄNGRE!
null

Låt proffsen hantera dina textilier

Ett professionellt tvätteri har redskapen och kunskapen för att hantera textilier på säkrast och miljömässigt mest korrekta sätt.
null

En insats för miljön

Ständiga innovationer för att öka kundnyttan och minska miljöpåverkan. Kemtvätt kan förlänga ett plaggs livslängd och därmed minska svinn och onödig resursförbrukning.
null

Minska risk för hudirritation

Hantering av fläckborttagningsmedel i hemmet kan besvära din hud.
null

Värdesätt din lediga tid

Ger dig besvärsfrihet och sparar tid som du kan lägga på andra saker.

Tvätteriförbundets T-märkning är en kvalitetsmärkning som får användas av förbundets auktoriserade medlemmar. Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller Tvätteriförbundets höga krav på yrkesmässig branschprofessionalism och minimal miljöpåverkan.

Kemtvätterier som är medlemmar av Sveriges Tvätteriförbund kontrolleras årligen av vår samarbetspartner ÅF Infrastructure, där bland annat förbrukning och hantering av tvättkemikalier besiktigas genom stickprovskontroller och laboratorieanalyser.

Efter godkänd kontroll får våra medlemmar bära T-märket, en symbol som visar att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och med hög kvalitet

LETA EFTER T-MÄRKET

EN GARANT FÖR HÖG KVALITET, SOCIALT ANSVARSTAGANDE OCH GOD SERVICE
t-märke

T-Märket – En kvalitetsmärkning

Tvätteriförbundets T-märkning är en kvalitetsmärkning som får användas av förbundets auktoriserade medlemmar. Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller Tvätteriförbundets höga krav på yrkesmässig branschprofessionalism och minimal miljöpåverkan.

Kemtvätterier som är medlemmar av Sveriges Tvätteriförbund kontrolleras årligen av vår samarbetspartner ÅF Infrastructure, där bland annat förbrukning och hantering av tvättkemikalier besiktigas genom stickprovskontroller och laboratorieanalyser.

Efter godkänd kontroll får våra medlemmar bära T-märket, en symbol som visar att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och med hög kvalitet

Aktivt arbete för en bättre miljö

Tekniken utvecklas ständigt för ge minsta möjliga miljöpåverkan – utan att tumma på kvaliteten. Idag finns tydliga regler för hur organiska lösningsmedel ska hanteras före, under och efter användning och tillsynsmyndigheterna gör regelbundna kontroller.

Företag som är anslutna till Sveriges Tvätteriförbund genomgår även en återkommande auktoriseringskontroll, där bland annat förbrukning och hantering av tvättkemikalier kontrolleras med hjälp av laboratorieanalyser.

Förbundet genomför även utbildningar och samarbetsprojekt med syfte att t.ex. minska energiförbrukningen inom branschen. Samtidigt växer användandet och utvecklingen av alternativa metoder som koldioxid och syntetiska tensider.

LÄS MER OM KEMTVÄTT

VI SAMVERKAR MED

af-logo-tag-black
New ETSA_Q
cinet