Information om hantering av personuppgifter

Uppdaterad: 2023-07-31

1 a) Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

 • Daniel Kärrholt
 • Telefonnummer: +46705113685
 • E-post:  daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se
 • Sveriges Tvätteriförbund, organisationsnummer 846001–0815, och
 • Tvätteriförbundets Service AB, organisationsnummer 556078–3903

Adress: Box 186, Navigationsgatan 1A, 201 21 Malmö
Telefonnummer: 040-685 14 00
Webbadress: www.kemtvätt.se

1 b) Dataskyddsombud

Ej tillämpligt.

1 c) Ändamål och rättslig grund

 • Kontaktformulär. Om du väljer att använda kontaktformuläret för att skicka ett meddelande till oss sparar vi namn, e-postadress och eventuella personuppgifter som du själv väljer att skicka in. Uppgifterna används för att besvara och hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden är samtycke.
 • Nyhetsbrev. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så sparar vi din e-postadress. Uppgifterna används för att kunna skicka ut nyhetsbrev via e-post. Den rättsliga grunden är samtycke.
 • Google Analytics. På den här webbplatsen använder vi Google Analytics, vilket innebär att vi samlar in personuppgifter i form av data om enheten/webbläsaren, IP-adressen och aktiviteterna på webbplatsen. Syftet med användningen är att få en bild av hur våra besökare använder vår webbplats som ett underlag för hemsidans utveckling. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.
 • iThemes Security. På den här webbplatsen använder vi iThemes Security, vilket innebär att vi samlar in personuppgifter i form av IP-adress, användarnamn vid inloggningsförsök, användar-ID för inloggade användare. Insamlingen sker endast vid aktivitet som kan misstänkas ha syfte att attackera eller på annat sätt skada hemsidan. Syftet med insamlingen är att skydda hemsidan från attacker. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

1 d) Berättigade intressen vid intresseavvägning

 • Google Analytics. De uppgifter som samlas in med Google Analytics behandlas på ett sätt som minimerar kopplingen till enskilda personer. Vi har stängt av funktioner som Google Analytics Advertising Features och Remarketing, vi ger inte heller Google tillgång till informationen. Uppgifterna endast för att få en översiktlig bild av hur webbplatsen besökare, som grupp, använder webbplatsen. Bedömningen är att Sveriges Tvätteriförbunds intresse av att utveckla och förbättra webbplatsen väger tyngre än den registrerades intresse.
 • iThemes Security. Insamlingen av uppgifterna används endast för att skydda webbplatsen från attacker och annan skadlig användning. Vid normal användning av webbplatsen sker ingen insamling av uppgifter.  Bedömningen är att Sveriges Tvätteriförbunds intresse av att skydda webbplatsen väger tyngre än den registrerades intresse.

1 e) Mottagare av personuppgifter

 • Kontaktformulär. Personuppgifter som du skickar in via kontaktformuläret utlämnas till:

– Duse media, hemsideutvecklare

– UnoEuro Danmark A/S, Danmark, webbhotell

– Future IT Partner Skåne AB, epostleverantör

 • Nyhetsbrev. Personuppgifter som används för nyhetsbrevet utlämnas till:

– Duse media, hemsideutvecklare

– The Rocket Science Group LLC, ett företag baserat i Georgia, USA. De utvecklar tjänsten Mailchimp som Sveriges Tvätteriförbund använder för utskick av nyhetsbrev.

 •  Google Analytics. Personuppgifter som du skickar in via kontaktformuläret utlämnas till:

– Duse media, hemsideutvecklare

 • iThemes Security. Personuppgifter som du skickar in via kontaktformuläret utlämnas till:

– Duse media, hemsideutvecklare

– iThemes Media LLC som ägs av Liquid Web LLC

1 f) Uppgifter som överförs tredje land

 • Nyhetsbrev. Personuppgifter som används för nyhetsbrevet utlämnas till The Rocket Science Group LLC, ett företag baserat i Georgia, USA. De utvecklar tjänsten Mailchimp som Sveriges Tvätteriförbund använder för utskick av nyhetsbrev.

  Överföringen görs i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 45 ”Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå”. The Rocket Science Group LLC är anslutet till EU-U.S. Privacy Shield Framework.
  Google Analytics. Inga uppgifter överförs till tredjeland.
 • iThemes Security. Personuppgifter som samlas in utlämnas till iThemes Media LLC som ägs av Liquid Web LLC, ett företag baserat i Michigan, USA. De utvecklar tjänsten iThemes Security som Sveriges Tvätteriförbund använder för att skydda webbplatsen från attacker.Överföringen görs i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 45 ”Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå”. Liquid Web LLC är anslutet till EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 

2 a) Hur länge uppgifterna kommer att sparas

 • Kontaktformulär. Personuppgifter som du skickat in via kontaktformulär sparas i upp till tre år, eller tills du återkallar ditt samtycke.
 • Nyhetsbrev. Personuppgifter sparas fram tills att du väljer att avsluta prenumerationen från nyhetsbrevet eller tills du återkallar ditt samtycke.
 • Google Analytics. Uppgifterna lagras i 26 månader.
 • iThemes Security. Uppgifterna lagras i 60 dagar.

2 b) Information om den registrerades rättigheter

Du som är med i något av Sveriges Tvätteriförbunds register har rätt:

 • Att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter.
 • Att begära begränsning av behandling.
 • Att invända mot behandling.
 • Till dataportabilitet.

För att använda dina rättigheter ta kontakt med personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter anges ovan.

2 c) Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att Sveriges Tvätteriförbund behandlar dina personuppgifter. Ett återkallat samtycke påverkar inte sådan behandling som Sveriges Tvätteriförbund utfört innan samtycket återkallades.

2 d) Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Sveriges Tvätteriförbund har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

2 e) Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

Du har ingen skyldighet att lämna personuppgifter till Sveriges Tvätteriförbund.

2 f) Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande förekommer inte.

Pin It on Pinterest

Share This