Leta efter T-Märket

Tvätteriförbundets T-märkning är en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.

Vi listar bara auktoriserade tvätterier med T-Märket!

Ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Därför kan vi alltid garantera att T-Märkt kemtvätt besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

På kemtvätt.se kan du vara trygg med att vi bara listar tvätterier med T-Märket. Här hittar du auktoriserad kemtvätt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och många fler platser.

Tvätteriförbundets auktorisationskontroll

Ensucon är den externa part som utvärderar deklarationen och genomför revisioner för Sveriges Tvätteriförbunds räkning.

Så funkar det

T-certifikatet utfärdas baserat på medlemmarnas egendeklaration i kombination med revisioner ute på tvätterierna. Cirka 70 punkter utvärderas (beroende på typ av verksamhet) och anläggningarna måste vara godkända för att erhålla sitt certifikat.

Kriterierna för auktorisation är framtagna i samarbete mellan Ensucon och Sveriges Tvätteriförbund. De ses över regelbundet och vid behov sker justering. Målet är att nivån hela tiden skall höjas och utvecklas efter branschens best practice och naturligtvis efter kundernas krav och förväntningar.

Ansvarig person på varje tvätteri redovisar varje år hur verksamheterna arbetar med frågorna. Därtill genomförs uppföljande stickprovskontroller bland anläggningar. Om allt är i sin ordning utfärdas ett certifikat för det kommande året.

Läs mer på Tvätteriförbundets webbplats »

Exempel på punkter som utvärderas är:

  • Socialt ansvarstagande
  • Arbetsmiljöarbete
  • Kemikalie- och avfallshantering
  • Miljöarbete
  • Miljörapportering
  • Underhåll av maskiner och utrustning
  • Ekonomisk kontroll
  • Hygienplan
  • Tvättjournal

I samverkan med

Pin It on Pinterest

Share This