RUT-avdrag för hushållstvätt

Från och med den 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget om du lämnar din tvätt till ett professionellt tvätteri. Om du uppfyller villkoren för att få RUT-avdrag får du 25 procent avdrag på kostnaden för tjänsten – utan att du behöver göra någonting.

Nu gäller RUT-avdraget även professionell tvätt!

Vilka tjänster omfattas av RUT-avdraget?

Du kan få RUT-avdrag för tvätt, inklusive torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier. Avdraget gäller för vattentvätt, dvs. sådan tvätt som görs i en vanlig tvättmaskin. Kemtvätt och tvätt av mattor omfattas inte av avdraget.

Avdraget gäller även för hämtning och lämning av tvätten i bostaden eller vid s.k. depåservice på din arbetsplats. Detta förutsätter att transporten ingår som en del av tjänsten.

Vad behöver jag göra?

Du behöver inte göra någonting. All administration och kontakt med Skatteverket sköts av företaget som du köper tjänsten av.

Kan jag använda tvätt och RUT-avdraget som en löneförmån?

Ja, din arbetsgivare kan erbjuda dig tvätt som en löneförmån. Din arbetsgivare skickar då in kontrolluppgifter och du själv godkänner RUT-avdraget i din årliga skattedeklaration.

Erbjuder alla tvätterier RUT-avdrag?

Det är upp till det enskilda tvätteriet att avgöra om de vill erbjuda RUT-avdrag. Eftersom det är förenat med en viss administration kan det finnas de som endast delvis eller inte alls erbjuder avdraget.

Vilka krav finns det för att få rätt till RUT-avdrag?

Det finns ett antal krav för att du ska ha rätt till RUT-avdrag:

  • Du måste ha fyllt 18 år innan årets slut.
  • Du måste vara bosatt i Sverige eller betala
  • 90 procent av din totala inkomstskatt i Sverige.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna göra avdrag.
  • Du måste ha utrymme kvar för att göra skatteavdrag på rut-arbete. Hur stort avdrag du får beror på hur mycket skatt du betalar in. Det finns också ett tak på 75 000 kronor.

 

Mer information

Du kan läsa mer om vilka lagar och regler som gäller på Skatteverkets hemsida.

4 goda anledningar att välja kemtvätt

En modern, miljöanpassad och ansvarsfull metod för att få textilier att leva längre!

Låt proffsen hantera dina textilier

Ett professionellt tvätteri har redskapen och kunskapen för att hantera textilier på säkrast och miljömässigt mest korrekta sätt.

En insats för miljön

Ständiga innovationer för att öka kundnyttan och minska miljöpåverkan. Kemtvätt kan förlänga ett plaggs livslängd och därmed minska svinn och onödig resursförbrukning.

Minskad risk för hudirritation

Hantering av fläckborttagningsmedel i hemmet kan besvära din hud.

Värdesätt din lediga tid

Ger dig besvärsfrihet och sparar tid som du kan lägga på andra saker.

I samverkan med

Pin It on Pinterest

Share This