Om kemtvätt

En modern, miljöanpassad och ansvarsfull metod som förlänger dina textiliers livslängd.

Förlänger dina textiliers livslängd och skonar miljön.

Kemtvätt är skonsamt för textilier och kan förlänga deras livslängd. Fläckar tas bort utan mekaniska metoder som kan skada textilierna.

Många material som mocka, läder, päls och ylle tål inte vatten och måste därför tvättas med andra metoder.

I kemtvätt används istället för vatten främst organiska lösningsmedel, eftersom de löser fett och transporterar bort smutspartiklar utan att materialet sväller, krymper eller skrynklar sig som vissa material gör vid vattentvätt. Kemtvätt kan därmed förlänga livslängden för ömtåliga textilier.
Trots att den nya tvättutrustningen i hemmen har blivit mer energieffektiv på senare år har tvätt i hemmet dessvärre fortfarande större negativ inverkan på miljön än tvätt på professionella tvätterier. De auktoriserade tvätterierna arbetar aktivt för att kontinuerligt minska sin miljöbelastning.

Genom att använda ny och förbättrad teknik fortsätter den professionella tvätteribranschen att optimera sina resurser och sin energiförbrukning, samt minska utsläppen av koldioxid, som anses vara den huvudsakliga orsaken bakom jordens klimatförändringar.

Företag som är anslutna till Sveriges Tvätteriförbund genomgår – utöver kontroll från myndigheter – även en återkommande auktoriseringskontroll, där bland annat förbrukning och hantering av tvättkemikalier kontrolleras med hjälp av laboratorieanalyser. I kontrollen följs även branschens arbete kring alternativa metoder upp.

Endast efter godkänd auktorisationskontroll får våra medlemmar bära T-Märket, en symbol som visar på att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och med hög kvalitet. Förbundet genomför även utbildningar och samarbetsprojekt i syfte att t.ex. minska energiförbrukningen.

4 goda anledningar att välja kemtvätt

En modern, miljöanpassad och ansvarsfull metod för att få textilier att leva längre!

Låt proffsen hantera dina textilier

Ett professionellt tvätteri har redskapen och kunskapen för att hantera textilier på säkrast och miljömässigt mest korrekta sätt.

En insats för miljön

Ständiga innovationer för att öka kundnyttan och minska miljöpåverkan. Kemtvätt kan förlänga ett plaggs livslängd och därmed minska svinn och onödig resursförbrukning.

Minskad risk för hudirritation

Hantering av fläckborttagningsmedel i hemmet kan besvära din hud.

Värdesätt din lediga tid

Ger dig besvärsfrihet och sparar tid som du kan lägga på andra saker.

I samverkan med

Pin It on Pinterest

Share This