Sveriges Tvätteriförbund

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både konsumenttvätt och industriell tvätt. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en kvalitativ verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande.

Företag som är anslutna till Sveriges Tvätteriförbund genomgår – utöver kontroll från myndigheter – även en återkommande auktoriseringskontroll, där bland annat förbrukning och hantering av tvättkemikalier kontrolleras med hjälp av laboratorieanalyser. I kontrollen följs även branschens arbete kring alternativa metoder upp. Tvätteriförbundet genomför även utbildningar och samarbetsprojekt i syfte att t. ex. minska energiförbrukningen och delar dessutom årligen ut ett hållbarhetspris till företag som utmärkt sig som särskilt framstående inom miljö och hållbarhet.

Vill ni läsa mer om vår verksamhet, så ta gärna kontakt eller besök vår webbsida tvatteriforbundet.se

KONTAKT